SCHODOŁAZY GĄSIENICOWE

Loading

Pod koniec grudnia 2020 r. do jeleniogórskich szkół średnich: I Licem Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Cypriana Kamila Norwida zakupiono tzw. schodołazy gąsienicowe, dzięki którym w obu placówkach zlikwidowano bariery architektoniczne.
Tym samym podniósł się komfort nauki uczniów z niepełnosprawnością ruchową, umożliwiono im funkcjonowanie w społeczeństwie szkolnym i nawiązywanie kontaktów z rówieśnikami.

Schodołazy to urządzenia ułatwiające pokonanie schodów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Sprzęt zakupiono w ramach zadania „Wyposażenie pracowni – zakup i dostawa sprzętu do nauki zawodu, w tym dla osób niepełnosprawnych” realizowanego w ramach projektu „Szkolimy zawodowo – poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach” RPDS.07.02.03-02-0003/18-01.
Poza likwidacją barier architektonicznych w budynkach Liceów Ogólnokształcących, doposażono w sprzęt rehabilitacyjny Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy przy ul. Kruszwickiej w Jeleniej Górze.
Do tej jeleniogórskiej placówki, realizującej program edukacyjny w oddziałach specjalnych, zakupiono specjalistyczny sprzęt do zajęć gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji. Doposażono także gabinety logopedyczne oraz salę wyciszeń dla uczniów autystycznych i z zaburzeniami emocji. Dokonane zakupy w znaczący sposób poprawią warunki prowadzenia rehabilitacji, wzmocnią jej jakość, efektywność i skuteczność.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *