WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – UCZEŃ

Loading

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

 

 1. Na stronie men.gov.pl , www.gov.pl/web/gis dostępne są komunikaty.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. W miarę możliwości obowiązuje zasada zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 1. Uczeń ma obowiązek:
 • założenia maseczki lub przyłbicy przed wejściem do szkoły do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej,
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i przed każdą lekcją,
 • noszenia maseczki podczas przerw ( na korytarzach, w punkcie ksero, sekretariacie, gabinecie pedagoga i bibliotece, toaletach i innych częściach wspólnych)
 • częstego mycia rąk,
 • zasłaniania ust podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 • posiadania własnych przyborów i podręczników, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych niezwłocznie zgłosić to nauczycielowi.
 1. Uczeń może przebywać na lekcji w maseczce lub przyłbicy.
 2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki i oczekuje na przybycie rodziców.
 1. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. Rodzic ma obowiązek odebrania telefonu ze szkoły (nr telefonu 75 75 516 71 lub 699 970 959) lub oddzwonienia oraz odebrania dziecka do godziny po odebraniu telefonu od pracownika szkoły.
 2. Uczniowie wchodząc na teren szkoły i pomiędzy lekcjami korzystają z wejść według poniższego grafiku :
 • mający zajęcia w salach nr 14,15,16,17- bramą główną, wejściem głównym,
 • mający zajęcia w salach nr 6,7,107,108- wejściem od strony sali nr 6,
 • mający zajęcia w salach nr 3,4,101, 103, 105, 106, 201, 202, 203, 204- bramą główną, wejściem od strony boiska.
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły i bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 2. Szatnia szkolna będzie zamknięta.
 3. W bibliotece przy jednym komputerze może pracować tylko jeden uczeń, według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu.
 4. Książki i materiały zwrócone do biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie. Wstrzymuje się możliwość samodzielnego przeglądania zasobów bibliotecznych. Książki i czasopisma podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 5. W laboratorium chemicznym obowiązuje ten sam reżim sanitarny jak w innych pomieszczeniach .
 6. Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do worków w pojemnikach oznaczonych „Odpady zmieszane”.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *