ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE NA SALI GIMNASTYCZNEJ I SIŁOWNI SZKOLNEJ PODCZAS PANDEMII

Loading

 1. W zajęciach wychowania fizycznego brać udział mogą tylko osoby, które nie wykazują objawów chorobowych ( dotyczy to także prowadzących zajęcia )
 2. Przed wejściem na salę gimnastyczną / siłownię należy zdezynfekować ręce. Produkty do dezynfekcji będą znajdowały się przy drzwiach wejściowych
 3. Do momentu wejścia na salę gimnastyczną / siłownię należy zakrywać nos i usta.
 4. Obowiązek zasłaniania nosa i ust nie dotyczy osób czynnie uczestniczących w lekcji wf.
 5. Poza terenem sali gimnastycznej / siłowni obowiązuje zasada dystansu społecznego min. /2m/.
 6. Istnieje możliwość korzystania z szatni i węzła sanitarnego. O kolejności wejścia do szatni decydować będą nauczyciele wf ( stosownie do planu / ilości grup ćwiczebnych)
 7. W trakcie ćwiczeń w miarę możliwości zaleca się również zachowanie dystansu /2m/.
 8. Dyrektor szkoły weryfikuje liczbę osób znajdująca się na terenie sali gimnastycznej (okres jesienno /zimowy)
 9. Między wchodzącymi i wychodzącymi grupami będą zachowane kilkuminutowe przerwy (stosownie do planu / ilości grup ćwiczebnych)
 10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach
 11. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 12. Podczas zajęć wychowania fizycznego, gdy nie można zachować dystansu, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.
 13. W miarę możliwości sala gimnastyczna, szatnie, siłownia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *