KOLEJNE WYKŁADY FILOZOFICZNE — DRUGIE I TRZECIE SPOTKANIE

Loading

Dnia 22 października 2021 roku po raz kolejny z wykładem przyjechał do nas dr hab. pan Artur Pacewicz, który, jak wiemy, jest wykładowcą filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. Poprzedni wykład filozoficzny wprowadzający uczniów do podstawowych zagadnień filozofii został bardzo ciepło przyjęty i uczniowie z niecierpliwością czekali na kolejny. Nastęony odbył się 5 listopada 2021 roku. Niestety zaskoczyło nas zdalne nauczanie, więc wykład odbył się online, a uczniowie wysłuchali go w domach.

Tematem ostatnich wykładów były „Początki filozofii greckiej”. Wykładowca rozpoczął nowe spotkanie od przedstawienia warunków historycznych, które sprzyjały powstaniu filozofii i ich wyjaśnieniu. Okazało się, że wydarzenia takie jak sposób sprawowania władzy, zmiany ustrojów, pojawienie się demokracji oraz ekspansja na wybrzeże Azji Mniejszej i kontakty z innymi kulturami, miały znaczący wpływ na pojawienie się filozofii.

Pan profesor uświadomił nam, że za nim pojawił się Sokrates byli inni filozofowie, a przed nimi tak zwane myślenie przedfilozoficzne, które zapoczątkował Homer. Istaniał kodeks wartości, który był źródłem dobra i sprawiedliwości. Profesor wspomniał postać Hezjoda, który był autorem Theogonii oraz wytłumaczył, czym była antropolgia. Mówił też o orfizmie na temat którego to pojęcia rozwinęła się dyskusja.

Podczas wykładu poruszony został temat arché i początków filozofii. Pan profesor przybliżył uczniom myślenie Talesa, Anaksymandra i Heraklita.

Kolejny wykład pan profesor zaczął od omówienia zjawiska atomizmu, które zostało zapoczątkowane przez Leukipposa i Demokryta z Abdery. Teoria polega na myśli, że nie istnieje tworzenie i ginięcie tylko łączenie i rozłączanie atomów. Filozofia jest ściśle związana z atomami. Profesor podsumował temat, mówiąc jaki wpływ ta teoria ma na naukę zwaną etyką.

Następnie pan profesor przybliżył uczniom filozofię sofistów, która to filozofia okazała się bardzo kontrowersyjna. Czy myśl można sprzedawać, a spory wygrywać, płacąc specjaliście odpowiednie pieniądze? Czy na tym polega filozofia? — pytał pan profesor obecnych na wykładzie. Następnie omówiona została sylwetka Protagorasa z Abdery i jego najsłynniejsza myśl ,,Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy tych, które są, jak są, tych, które nie są, jak nie są”.

Dwa spotkania upłynęły jak zawsze w przyjemnej atmosferze i pozostawiając uczniów z chęcią poznawania kolejnych istotnych zagadnień filozofii. Do następnego wykładu!

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *