WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 09. 2021 -UCZEŃ

Loading

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA– zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 4. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r.

 

 1. Na stronie men.gov.pl , www.gov.pl/web/gis dostępne są komunikaty.
 2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie.
 3. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. W miarę możliwości obowiązuje zasada zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły.
 5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej.
 6. Uczeń ma obowiązek:
 • dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły i przed każdą lekcją,
 • częstego mycia rąk,
 • zasłaniania ust podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust,
 • posiadania własnych przyborów i podręczników, uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą,
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych niezwłocznie zgłosić to nauczycielowi.
 1. Uczeń może przebywać na lekcji w maseczce.
 2. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 3. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki i oczekuje na przybycie rodziców.
 1. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. Rodzic ma obowiązek odebrania telefonu ze szkoły (nr telefonu 75 75 516 71 lub 699 970 959) lub oddzwonienia oraz odebrania dziecka do godziny po odebraniu telefonu od pracownika szkoły.
 2. Uczniowie wchodząc na teren szkoły i pomiędzy lekcjami korzystają z wejść według poniższego grafiku :
 • mający zajęcia w salach nr 14,15,16,17- bramą główną, wejściem głównym,
 • mający zajęcia w salach nr 6,7,107,108- wejściem od strony sali nr 6,
 • mający zajęcia w salach nr 3,4,101, 103, 105, 106, 201, 202, 203, 204- bramą główną, wejściem od strony boiska.
 1. Uczniowie przychodzą do szkoły i bezpośrednio udają się do wyznaczonej sali lekcyjnej.
 2. Szatnia szkolna będzie zamknięta.
 3. W bibliotece przy jednym komputerze może pracować tylko jeden uczeń, według ustalonego przez bibliotekarza harmonogramu.
 4. Książki i materiały zwrócone do biblioteki podlegają dwudniowej kwarantannie. Wstrzymuje się możliwość samodzielnego przeglądania zasobów bibliotecznych. Książki i czasopisma podaje nauczyciel-bibliotekarz.
 5. W laboratorium chemicznym obowiązuje ten sam reżim sanitarny jak w innych pomieszczeniach .
 6. Zużyte maseczki jednorazowe i rękawice jednorazowe należy wyrzucać do worków w pojemnikach oznaczonych „Odpady zmieszane”.

 

RODZIC

 1. Na stronie men.gov.pl , www.gov.pl/web/gis dostępne są komunikaty.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jeleniej Górze– kontakt:
  • 75 643 5560 do godz. 15:00, alarmowy po godz. 15:00 -693 367 922.
 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 5. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki i oczekuje na przybycie rodziców.
 8. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. Rodzic ma obowiązek odebrania telefonu ze szkoły (nr telefonu 75 75 516 71 lub 699 970 959) lub oddzwonienia oraz odebrania dziecka do godziny po odebraniu telefonu od pracownika szkoły.
 9. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 10. Rodzice wchodząc na teren szkoły mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 11. Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Załączniki – instrukcje

 1. mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

 1. dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

 1. prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

 1. prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *