Rozświetlony Norwid- rozstrzygnięty

W konkursie iluminacji świątecznych w Norwidzie już po raz piąty wzięły udział klasy I i II.

Jury przyznało następujące nagrody:

I miejsce- klasa 1C i 1D,

II miejsce-klasa 2AD

III miejsce- klasa 2 C i 1B

Nagrodzone klasy otrzymują nagrodę w postaci pizzy ufundowaną przez Radę Rodziców.

Przewodniczący nagrodzonych klas proszę o kontakt z Panem Darkiem Owsianką p. 104 w sprawie ustalenia terminu spotkania przy pizzy.

Gratulacje dla wszystkich uczestników