Rozświetlony Norwid

II Liceum Ogólnokształcące im C.K.Norwida kolejny raz  organizuje  konkurs iluminacji świetlnej „Rozświetlony Norwid” na budynku II Liceum im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze przy ulicy Gimnazjalnej 2.
W konkursie biorą udział uczniowie klas 1 i 2.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w dniu 7 grudnia 2015

Przydział okien dla klas:

kl.1AD- hol główny( okna od sali gimnastycznej)

kl.1B- hol główny ( okna od Bulwaru Łazarkiewicza)

kl.1C- sala nr 7

kl.1D- sekretariat główny

kl.1 E- pokój nauczycielski

kl.2A- sala nr 107

kl.2B- gabinet dyrektora

kl.2C- sala nr 14

kl.2D- sala nr 15

kl.2E- sala nr 105

kl.2F- sala nr 103