Sukces Jana Dubaniewicza

JAn Dubaniewicz z kl.1 E został laureatem XVI Konkursu “Arsenał pamięci” zorganizowany przez XXIX Liceum Ogólnokształcące im.hm.Janka Bytnara “Rudego” w Łodzi oraz Chorągiew Łódzką ZHP.

W roku szkolnym 1998/1999 z inspiracji Pani Dyrektor Krystyny Gałązki zrodził się konkurs popularyzujący wiedzę o pokoleniu Polaków, którego postawom, walce i ofiarom zawdzięczamy wolną Rzeczpospolitą, o Armii Krajowej, Szarych Szeregach i bohaterach “Kamieni na szaniec”. Konkurs o nazwie “Arsenał Braterstwa” adresowany był głównie do harcerzy i uczniów szkół podstawowych.

Opiekunem był Pan Justyn Bilski