Sukces Norwida w Międzynarodowym Konkursie “Matematyka bez granic”

Uczniowie klas I Norwida wzięli udział w  Międzynarodowym Konkursie „Mathématiques Sans Frontières” (Matematyka Bez Granic) – edycja Polska. W roku szkolnym 2019/2020 będzie organizowana XXXI edycja Międzynarodowego Konkursu „Mathématiques Sans Frontières”. Konkurs ten organizowany jest pod auspicjami Rady Europy.
Polscy uczniowie  uczestniczyli w tych zawodach po raz dwudziesty ósmy. Patronat nad Międzynarodowym Konkursem „MSF” w Polsce objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne, a jego promocję i organizację w Polsce powierzono Zielonogórskiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Matematycznego z siedzibą na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Uczniowie klas pierwszych:

  • 1 C- matematyczno- fizycznej pod opieką Pani Urszuli Kacprzyckiej zajęli II miejsce w województwie, VI miejsce w kraju, 
  • 1 G- matematyczno- fizycznej pod opieką Pani Magdaleny Bentkowskiej zajęli V miejsce,XVII miejsce w kraju,  
  • 1 H – informatyczno- geograficznej pod opieką Pani Małgorzaty Purzyckiej zajęli III miejsce,XIII miejsce w kraju.

!!!!!GRATULUJEMY!!!!!!