Sukces Norwida w Olimpiadzie Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Troje uczniów z naszego II Liceum zostało zakwalifikowanych do etapu rejonowego Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Patrycja Malec kl 1 D
Patryk Sarota kl 1 D- wychowawca mgr Zbigniew Gulcz

Jacek Piastowicz kl 2 f-wychowawca mgr Monika Pawlak-Warzybok

Aby się zakwalifikować uczestnicy pisali prace i kręcili film o tematyce związanej z obronnością i bezpieczeństwem Rzeczypospolitej Polskiej.

Etap rejonowy odbędzie się na Uniwersytecie Wrocławskim dnia 9.12,2016 r

Uczniowie II LO są JEDYNYMI !!!! przedstawicielami szkół Jeleniej Góry , którzy zakwalifikowali się do tego etapu rywalizacji.

Nauczyciel-opiekun- Pan Jacek Dobrowolski

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności – inicjatywa edukacyjna konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Zakład Stosunków Międzynarodowych Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Uczestnicy Olimpiady – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. Olimpiada jest wpisana na listę prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiad interdyscyplinarnych.

TRZYMAMY KCIUKI I ŻYCZYMY ZWYCIĘSTWA