Sukces w Konkursie Germanistycznym 2017

Szanowni Państwo,
niniejszym podajemy do wiadomości wyniki Konkursu Germanistycznego 2017.
Jury konkursu w składzie: dr hab., prof. UWr. Anna Małgorzewicz, dr hab. Anna Gajdis, dr Magdalena Białek, dr Małgorzata Czarnecka, dr Leszek Dziemianko, dr Józef Jarosz, dr Agnieszka Kodzis-Sofińska, dr Marcin Miodek, dr Przemysław Staniewski, mgr Patricia Hartwich
rozpatrzyło prace spełniające warunki regulaminu konkursu i
postanowiło przyznać następujące nagrody:
ZADANIE JĘZYKOWO-GRAFICZNE
3 miejsce-WERONIKA WYSOPAL- II LO im. C. K. Norwida, Jelenia Góra
ZADANIE LITERACKIE
3 miejsce- NATALIA LIZAK- II LO im. C. K. Norwida, Jelenia Góra
ZADANIE METODYCZNE
3 miejsce-ANGELIKA JURCZAK-II LO im. C. K. Norwida, Jelenia Góra
SERDECZNIE GRATULUJEMY!
Nagrodzone prace wyróżniają się oryginalnością pomysłu,
przemyślaną, uporządkowaną kompozycją i dużą sprawnością
warsztatową. Istotnym kryterium wyboru była umiejętność swobodnej,
poprawnej komunikacji w języku niemieckim, ogólne wrażenie
artystyczne, a także pomysłowość rozwiązań.
Jury pragnie zaprosić wszystkich laureatów konkursu oraz ich rodziców
na wręczenie dyplomów i nagród, które odbędzie się w sobotę 1
KWIETNIA 2017 ROKU O GODZ. 11.00 w Instytucie Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego przy pl. Nankiera 15 b we Wrocławiu (sala
26, parter) podczas Drzwi Otwartych.
Gorąco dziękujemy wszystkim uczestnikom i ich nauczycielom,
zachęcając jednocześnie do udziału w kolejnych edycjach konkursu.
Z wyrazami uznania
koordynatorzy Zespołu ds. kontaktów ze szkołami

Opiekunem uczniów była Pani Jolanta Schmidel