Święto Niepodległości w Norwidzie

W ramach obchodów Święta Niepodległości, 10 listopada odbył się w naszej szkole finał konkursu „Polska Niepodległa”.

Wzięło w nim udział sześcioro uczestników wyłonionych w toku wcześniejszych eliminacji. Zwycięzcami zostali ex aequo: Joanna Krudys i Aleksy Jasiński. Trzecie miejsce przypadło Szymonowi Dworzyckiemu a na dalszych uplasowali się: Robert Kurek, Kamil Smoszyński i Jakub Zając.

Finał przygotował i poprowadził Krzysztof Pietrzak a nad całością dyskretnie czuwała i służyła merytorycznym wsparciem komisja konkursowa w składzie: Iwona Kumek, Waldemar Woźniak, Zbigniew Gulcz i Justyn Bilski.

Gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok