• DEKLARACJA MATURALNA 2023

    Loading

    Wypełnioną deklarację należy złożyć do 30 września 2022 roku (jako deklarację wstępną).

    Deklarację ostateczną należy złożyć do 7 lutego 2023 roku. Jej treść może się różnić od informacji przekazanych w deklaracji wstępnej. Po tym terminie nie ma już jednak możliwości dokonania zmian.