• DORADZTWO ZAWODOWE

  Loading

  Wybór zawodu jest długofalowym procesem rozwojowym, składającym się z decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat. Zajęcia z doradztwa zawodowego umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozwoju samoświadomości – mocnych i słabych stron, własnych predyspozycji zawodowych, oferty edukacyjnej, rynku pracy i zasad nim rządzących, a także zaplanowanie własnej kariery edukacyjnej i zawodowej. Współczesna, bardzo dynamiczna rzeczywistość stwarza konieczność kształtowania w młodych ludziach odpowiednich postaw, wiedzy i umiejętności, pomocnych w przygotowaniu do kreatywnego i efektywnego funkcjonowania na rynku pracy.

  https://mapakarier.org/ – MAPA KARIER

  https://mapakarier.org/paths – ŚCIEŻKI KARIERY

  https://mapakarier.org/city  – MIASTO ZAWODÓW

  Oprócz zajęć grupowych zapraszam również do indywidualnych konsultacji  –

  sala 02 Agnieszka Pleskot-Bieniasz

  Doradztwo zawodowe – Bursa Międzyszkolna Nr 2 w Zamościu