• ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY W DNIACH 20.12.2021 DO 9.01.2022

  Loading

  Informuję, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13.12.2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021r. poz. 2301)
  od dnia 20.12.2021 r. do dnia 9.01. 2022 r. wprowadza się nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów.
  Nauczanie zdalne w tym okresie będzie obowiązywało w dniach 20-22.12.2021 oraz 3-5.01.2022r.
  Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2021/2022 7.01.2022 jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31.12.2021 r.
  Po 9.01.2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.

  Dyrektor Iwona Kumek