• PROJEKT UE 2021 – 2023

  Loading

  marvin-meyer-SYTO3xs06fU-unsplashNasza szkoła jest jedną spośród 15 placówek w Jeleniej Górze realizujących projekt 'Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’.

  Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy aktualnych i przyszłych uczniów 8 szkół podstawowych i 7 szkół ponadpodstawowych z terenu Miasta Jelenia Góra poprzez realizację w okresie 06.2021-09.2023 kompleksowego programu wsparcia obejmującego:
  – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rozwijające uzdolnienia, pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
  – doposażenie pracowni w 15 szkołach w nowoczesne pomoce dydaktyczne w tym umożliwiające nauczanie oparte na metodzie eksperymentu w obszarze przyrody i matematyki, j. obcych oraz w sprzęt TIK;

  W naszej szkole zaproponowano uczniom zajęcia wspomagające i rozwijające z następujących przedmiotów: fizyka, język angielski, francuski, niemiecki, biologia, chemia, matematyka, geografia, informatyka oraz kółko psychologiczne, wielokulturowość i aktywny na rynku pracy.

  'Poniżej link do regulaminu uczestnictwa i niezbędnych dokumentów w projekcie 'Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’.


  Regulamin uczestnictwa 'Wysoka jakość edukacji w jeleniogórskich szkołach’


  Harmonogram zajęć unijnych