• KOLEJNE SPOTKANIE Z FILOZOFIĄ W NORWIDZIE!

  Loading

  norwid_jelenia_gora_spotkanie_z_filozofia_artur_pacewicz_uniwersytet_wroclawski16 lutego 2024 roku uczniowie 1D oraz zainteresowani filozofią z pozostałych klas wzięli udział w wykładzie prowadzonym przez p. Artura Pacewicza, Profesora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem tego spotkania była logika. Pan profesor wyjaśnił nam, czym jest logika i przedstawił jej podział. Po ogólnym wstępie zapytał nas: „Po co uczyć się logiki?” Mieliśmy trudności z odpowiedzią na to pytanie. Profesor wyjaśnił, że dzięki logice formalnej, jesteśmy w stanie potwierdzić swoją tezę, jesteśmy otwarci na dyskusję i mamy narzędzie do prowadzenia jej prawidłowo. Uczy nas ona również pokory w dyskusji. Poznaliśmy różnice między istotami słów „znaczyć” oraz „oznaczać”. Wiele osób tak naprawdę myli te słowa i używa ich niepoprawnie.

 • SPOTKANIE Z FILOZOFIĄ W NORWIDZIE!

  Loading

  NORWID_JELENIA_GORA_WYKLADY_FILOZOFIA_105 stycznia 2024 r. uczniowie klasy 1d i zainteresowani filozofią z innych klas ponownie uczestniczyli w wykładzie filozoficznym prowadzonym przez p. Artura Pacewicza, profesora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego. Tym razem tematem spotkania było „Piękno”. Spotkanie rozpoczęło się od rozważenia, czy piękno w naszym życiu jest ważne oraz czym jest utożsamianie piękna z rzeczywistością. Kolejnym punktem naszego spotkania było omówienie rodzajów piękna, wśród nich znalazły się m.in. piękne przedmioty, piękno przyrody, sztuki i muzyki. Przedstawione zostało też pojęcie piękna klasycznego, co oznacza „klasyczne”, czyli coś co zostało pojęte za normę. Pan Profesor zapoznał nas z Wielką Teorią Piękna, która głosiła, że piękno polega na doborze proporcji i właściwym układzie części.

 • PLATON ORAZ JEGO POGLĄDY

  Loading

  spotkania_z_filozafia_a_pacewicz_norwid_jelenia_gora_23 kwietnia w Norwidzie odbył się kolejny wykład przeprowadzony przez prof. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego – pana Artura Pacewicza. Tematem spotkania był starożytny filozof – Platon- oraz jego poglądy. Na początku, opierając się na wiedzy szkolnej i ogólniej, przypomnieliśmy sobie podstawowe fakty na temat Platona. Oczywiście jednym z pierwszych skojarzeń, jakie nasunęły się na myśląc o tym filozofie, były jego koncepcje idei. Dlatego właśnie od tego aspektu zaczęliśmy dokładniejsze przemyślenia.

 • KOLEJNY WYKŁAD FILOZOFICZNY

  Loading

  NORWID_JELENIA_GORA_SPOTKANIE_Z_FILOZOFIA_A_PACEWICZ6 marca w Norwidzie odbył się kolejny wykład filozoficzny. Pan Artur Pacewicz, profesor Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, tym razem przybliżył uczniom klasy 1e oraz chętnym z innych klas temat: jak funkcjonuje w filozofii pojecie kłamstwa. Rozważania rozpoczęliśmy od poznania koncepcji prawdy i kłamstwa. Później omówiwszy już kilka zagadnień potrzebnych do dalszych przemyśleń, przeszliśmy do ciekawego tematu, który dla wielu nie jest do końca jasny: „Czy omyłka, półprawda lub przemilczenie są kłamstwem?”

 • KOLEJNE SPOTKANIE Z FILOZOFIĄ W NORWIDZIE!

  Loading

  SPOTKANIA_Z_FILOZOFIA_NORWID_JELENIA_GORA_LICEUM_PACEWICZ_123 stycznia uczniowie klasy 1e po raz kolejny uczestniczyli w wykładzie filozoficznym w Norwidzie. Pan Artur Pacewicz, profesor Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego przybliżył zainteresowanym temat sofistów i Sokratesa. Dla uczniów była to odskocznia od aktualnie omawianych filozofów przyrody. Na początku spotkania, dowiedzieliśmy się, na czym polegała funkcja sofistów i jak nastawieni do nich byli Sokrates i Platon. Przy okazji przypomnieliśmy sobie informacje o tych postaciach i ich założeniach. Następnie prof. Artur Pacewicz scharakteryzował nam myślenie ważnych sofistów: Protagorasa z Abdery, Gorgiasza z Leontinoi, Prodikosa z Keos i Kritasa z Aten.

 • KOLEJNE SPOTKANIE Z FILOZOFIĄ W NORWIDZIE!

  Loading

  norwid_uniwersytet_wroclawski_pacewicz_spotkanie_z_filozofia_35 grudnia uczniowie klasy 1E po raz trzeci uczestniczyli w wykładzie filozoficznym przeprowadzonym przez profesora Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego – pana Artura Pacewicza. Tym razem temat rozmów był nam szczególnie bliski, ponieważ dotyczył „Antygony” Sofoklesa. Przed wykładem znaliśmy już treść utworu oraz rozumieliśmy jego powszechną interpretację, jednak p. prof. Artur Pacewicz ukazał nam „Antygonę” w innej odsłonie. Jedną z kwestii, którą poruszyliśmy, była rola fatum, które wg szkolnej narracji determinowało los bohaterów tej antycznej tragedii. Jednak podczas rozważań, doszliśmy do wniosku, że wiele wyborów miało zły wpływ na historię Rodu Labdakidów, a podejmując rozsądniejsze decyzje, niektóre osoby mogły zapobiec tragicznym skutkom.