Terminarz egzaminów semestralnych klasa 3a

1.  JĘZYK POLSKI

– CZĘŚĆ PISEMNA  – 31 marca 2015r. (wtorek)

– CZĘŚĆ USTNA – 14 kwietnia 2015r. (wtorek)

2.  JĘZYK ANGIELSKI, JĘZYK NIEMIECKI

– CZĘŚĆ PISEMNA  – 30 marca 2015r. (poniedziałek)

– CZĘŚĆ USTNA – 13 kwietnia 2015r. (poniedziałek)

3.  MATEMATYKA

– CZĘŚĆ PISEMNA  – 09 kwietnia 2015r. (czwartek)

– CZĘŚĆ USTNA – 16 kwietnia 2015r. (czwartek)

4.  GEOGRAFIA

– CZĘŚĆ USTNA – 15 kwietnie 2015r. (środa)

5.  HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

– CZĘŚĆ USTNA – 16 kwietnia 2015r.(czwartek)

Nie przystąpienie ucznia do egzaminu semestralnego może być usprawiedliwione tylko na podstawie  zaświadczenia lekarskiego złożonego u Dyrektora szkoły najpóźniej w dniu egzaminu.

Nie zgłoszenie się słuchacza na egzamin jest równoznaczny z uzyskaniem oceny niedostatecznej.