Wykład otwarty „Polska bankowość wobec wyzwań przyszłości”

Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w dniu 15 stycznia 2016 r. w wykładzie prezesa Związku Banków Polskich nt. „Polska bankowość wobec wyzwań przyszłości” zorganizowanym przez Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Jeleniej Górze.
Pan Krzysztof Pietraszkiewicz mówił m.in. o tym, że banki w Polsce są największym płatnikiem podatku dochodowego oraz o tym, że ponad 80% wypracowanego przez nie zysku przeznaczają na zwiększenie swoich kapitałów własnych. Ponadto podkreślał, iż dużym wyzwaniem dla stabilności gospodarki są oszczędności długoterminowe, których niestety w Polsce brakuje – obecnie stanowią one nieco ponad 4%.
Na zakończenie Prezes ZBP wskazał na strategiczne zagrożenia zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w Polsce oraz przedstawił, co należy jeszcze zrobić w polskiej bankowości w ciągu najbliższych lat.

dr B.Owczarczyk