Wykład w ramach Akademii Młodych Odkrywców.

W dniu 15 V 2017 uczniowie klas: 1b i 2c uczestniczyli w wykładzie, który wygłosił prof.Jiri Erhart  z TU w Libercu. Tematem spotkania było: „Electromechanical phenomena Piezo-, pyro- and ferroelectricity”. Podczas prezentacji uczniowie mieli możliwość poznania :

 • materiałów, na których powierzchniach pojawiają się ładunki elektryczne pod wpływem naprężeń mechanicznych (ze zjawiskiem odwrotnym – zmianami wymiarów kryształu pod wpływem przyłożonego pola elektrycznego
 • materiałów, które posiadają zdolność wytwarzania siły elektromotorycznej, pod wpływem zmian temperatury
 • mechanizmów wyjaśniających opisane wyżej zjawiska
 • aktywnej obserwacji elementów piezo- i pyroelektrycznych

Prowadzący omówił zastosowania tych materiałów w różnych dziedzinach, między innymi jako:

 • przetworniki elektroakustyczne
 • mikromaszyny piezoelektryczne
 • generatory wysokich napięć
 • przetworniki pomiarowe i obrazujące
 • rezonatory kwarcowe
 • matryce termowizyjne
 • czujniki ruchu radiometry, itp.

Ciekawym i wartościowym okazało się, że wykład prowadzony był w języku angielski. Dzięki temu uczniowie mieli możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności językowych w trakcie dyskusji z prelegentem.

Wykład odbył się w ramach Akademii Młodych Odkrywców pod patronatem Politechniki Wrocławskiej dzięki staraniom Pani dr Anny Hajdusianek.