XXVIII Matematyka bez granic

Konkurs organizowany jest pod auspicjami Rady Europy. W Polsce patronat nad nim objęło Polskie Towarzystwo Matematyczne. Konkurs ma niespotykaną formę, gdyż startują w nim całe klasy. Jego celem jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i szkołami.
W roku szkolnym 2016/2017 brała w nim udział klasa 1c i w finale zdobyła 13 miejsce w REGIONIE DOLNOŚLĄSKO-OPOLSKI.