Zebrania rodziców kl. I, II, III

Zebrania rodziców kl. I, II, III odbędą się 6 września 2018 r. o godz.17:00.