Zebrania z rodzicami klas I

Zebrania rodziców kl. I odbędą się 5 września 2019 r. o godz.17:00 w sali gimnastycznej.