Zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Klasy 1

1.Język angielski

Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White,Tomasz Siuta, New Matura Success Elementary – Upper-Intermediate2.Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska New Matura Solutions Elementary – Advanced
Jayne Wildman, Fiona Beddall Insight, poziomy: Elementary – advanced
Matura Focus Longman Elementary-Advanced
Oxford Solutions Elementary-Upper-intermediate

2. Język Niemiecki

K. Łuniewska,K. Tworek,Z. Wąsik, M. Zagóra Alles Klar 1a,b/2a,bzakres podstawowy
B. Sekulski,N. Drabich,T. Gajownik, sENYSKO „Infos” zakres podstawowy
3. Język Francuski –Fabienne Gallon, Celin Himber En Action ! 14. Historia – Janusz Ustrzycki Ciekawi Świata. Historia zakres podstawowy
5. WOS -Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie, seria ciekawi świata. Zakres podstawowy
6. Biologia– Emilia Bonat, Weronika Krzeszowiec Jeleń, Stanisław Czachorowski Biologia na czasie. Podręcznikdla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy
7.Chemia – Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod, Janusz Mrzigod To jest chemia. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy, Karty pracy ucznia. Wydanie Nowa Era
8.Fizyka- Pod redakcją Marii Fiałkowskiej, Świat fizyki, Zakres podstawowy
9. Matematyka-Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk Matematyka. „Poznać, zrozumieć”,poziom podstawowy i poziom rozszerzony
Dodatkowo:KL. 1C, 1D, 1E M. Kurczab, E. Kurczab, E. Świda Zbiór zadań kl. 1 zakres podstawowy i rozszerzony, Oficyna edukacyjna Pazdro
10. Edukacja dla bezpieczeństwa -Bogusława Breitkopf,Mariusz Ciesza Po prostu EDB – Edukacja dla bezpieczeństwa
11. Informatyka -Arkadiusz Gawełek „Informatyka- seria Odkrywamy na nowo”
12. Język polski-  Dariusz Chemperek Arkadiusz Kalbarczyk „Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka” –klasa 1
13.Wiedza o kulturze -Wacław Panek Wiedza o kulturze
14. Etyka -Paweł Kołodziejski, Jakub Kapiszewski Etyka
15.  Geografia -Radosław Uliszak Krzysztof Wiedermann Oblicza geografii ZP. Karty pracy. Nowe wydanie
16.Podstawy przedsiębiorczości – Jarosław Korba Zbigniew Smutek Podstawy przedsiębiorczości

Klasy 2
1. Język angielski

Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White, Tomasz Siuta, New Matura Success Elementary – Upper-Intermediate
Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska New Matura Solutions Elementary – Advanced
Jayne Wildman,Fiona Beddall Insight, poziomy: Elementary – advanced
Virginia Evans On screen Pre-lut – Upper-lut, wyd. Express P….
Matura Focus Longman Elementary-Advanced
Oxford Solutions Elementary-Upper-intermediate
2.  Język niemiecki

K. Łuniewska,K. Tworek,Z. Wąsik, M. Zagóra Alles Klar 1b/2a,b/3 zakres podstawowy, zakres rozszerzony
3.Językfrancuski Robert Menand, Guy Capelle LE NOUVEAU TAXI 1
4. Historia Janusz Ustrzycki Ciekawi Świata. Historia 1 cz.1 i 2 Zakres rozszerzony, Historia 2. cz.1
Zakres rozszerzony
5WOS -Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie 1,2 Seria „Ciekawi świata”. Zakres rozszerzony
6.Geografia Roman Malarz,Marek Więckowski,Tomasz Rachwał Oblicza geografii 1. Zakres rozszerzony.Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony.Maturalne karty pracy 1 i 2 . Nowe wydanie
7. Biologia- M.Guzik, E.Jastrzębski Biologia na czasie. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony.
8.Chemia Maria Litwin,Szarota Styka-Wlazło,Joanna Szymańska To jest chemia 1 Zakres rozszerzony
Maturalne karty pracy 1. Wyd. Nowa Era
9.Fizyka -Grzegorz Kornaś, Ciekawi świata 1. Zakres rozszerzony
10. Matematyka- Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk, Matematyka. „Poznać, zrozumieć”poziom podstawowy.Klasa 2
Dodatkowo :KL.: 2C,2D,2E M. Kurczab, Zbiór zadań kl. 2 poziom rozszerzony –Oficyna Edukacyjna – Pazdro
11. Przedmiot uzupełniający: przyroda- Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarczyk, Aleksandra Mnigod, Marek Więckowski Przyroda cz.1 i 2, Podręcznik dla LO i technikum
Karty pracy ucznia 2 zeszyty
12. Język polski-Dariusz Chemperek, Adam Kolbarczyk,Dariusz Trześniawski,Nowe„Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”.Klasa 2 cz.1„Romantyzm-pozytywizm”Klasa 2 cz.2, „Modernizm-dwudziestolecie miedzywojenne”

13. Przedmiot uzupełniający: fizyka medyczna- Dariusz Chemperek, Adam Kolbarczyk,Dariusz Trześniawski, A. Blekecz J.Wąsowicz P. Wolny (Nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną cz.1
wyd. ZAMKOR
14. Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo -Historia i społeczeństwo. Część 1,2,3,4,5 Przedmiot uzupełniający, seria:”Odkrywamy świat na nowo”.
15. Etyka Paweł Kołodziejski, Jakub Kapiszewski Etyka
16. Przedmiot uzupełniający:ekonomia w praktyce – Jolanta Kijakowska „Ekonomia w praktyce”

Klasy 3
1. Język angielski
Jane Comyns Carr, Jennifer Parsons, Peter Moran, Lindsay White, Tomasz Siuta, New Matura Success Elementary – Upper-Intermediate
Tim Falla, Paul A. Davies, Małgorzata Wieruszewska New Matura Solutions Elementary – Advanced
Jayne Wildman,Fiona Beddall Insight, poziomy: Elementary – advanced
Virginia Evans, Jenny Dooley Upstream Elementary A2 – Advenced
Matura Focus Longman Elementary-Advanced
Oxford Solutions Elementary-Upper-intermediate

Virginia Evans, Jenny Dooley Matura repetytorium – poziom rozszerzony, wyd. Express Publishing
Virginia Evans, Jenny Dooley Matura repetytorium – poziom podstawowy, wyd. Express Publishing
Marta Umińska, Bob Hasting, Dominika Chandler Repetytorium maturalne – poziom podstawowy, wyd. Pearson-Longman
Marta Umińska, Bob Hasting, Dominika Chandler Repetytorium maturalne – poziom rozszerzony, wyd. Pearson-Longman
Virginia Evans, Jenny Dooley On Screen Pre – Int Upper-Int, wyd. Express Publishing
Marta Rosińska, Lynda Edwards Repetytorium maturalne poziom podstawowy i rozszerzony
Wyd. MacMillan
Gregory J. Manim, Danuta Gryca , Joanna Sobierajska, Joanna Sosnowska Repetytorium maturalne poziom podstawowy Wyd. Oxford University Pres
Rachel Hardnig, Marta Markowska, Joanna Sosnowska, Joanna Sz….. Repetytorium maturalne poziom rozszerzony Wyd. Oxford University Pres
2.Język Niemiecki

K. Łuniewska,K. Tworek,Z. Wąsik,M. Zagóra,C. Serzysko Alles Klar 2a,b/3 zakres podstawowy
Repetytorium maturalne
Matura 2015
3. Język Francuski Robert Menand, Guy Capelle LE NOUVEAU TAXI 1
4. Historia Janusz Ustrzycki Ciekawi Świata. Historia 2 cz.1 i 2 Zakres rozszerzony
5. WOS Maciej Batorski Wiedza o społeczeństwie 2 i 3. Seria „Ciekawi świata”. Zakres rozszerzony

6. Geografia Tomasz Rachwał,Roman Malarz, Marek Więckowski,Tomasz Rachwał Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony. Oblicza geografii 2. Zakres rozszerzony.
Maturalne karty pracy 2 i 3.
Nowe wydanie
7.Biologia M.Guzik, E.Jastrzębski Biologia na czasie. Podręcznik dla LO i technikum. Zakres rozszerzony
8. Chemia Maria Litwin,Szarota Styka-Wlazło, Joanna Szymańska To jest chemia 2 Zakres rozszerzony
Maturalne karty pracy 2 Wyd. Nowa Era
9. Fizyka Grzegorz Kornaś,Ciekawi świata 2. cz.1 i 2. Zakres rozszerzony
10.Matematyka-Alina Przychoda,Zygmunt Łaszczyk Matematyka. „Poznać, zrozumieć”poziom podstawowy Klasa 3.
Dodatkowo kl.: 3B, 3C M. Kurczab, E. Kurczab, Zbiór zadań kl.3 zakres rozszerzony Oficyna edukacyjna – Pazdro
12. Przedmiot uzupełniający: przyroda- Mirosław Galikowski, Romuald Hassa, Marek Kaczmarczyk Aleksandra Mnigod, Marek Więckowski Przyroda cz.1 i 2 Podręcznik dla LO i technikum
Karty pracy ucznia 2 zeszyty
13.Język polski- Witold Babiński, Anna Jarus- Sitarz, Maciej Pabisek, Dariusz Chemperek, Adam Kolbarczyk, Dariusz Trześniowski Nowe „Lustra Świata” cz. 5, poziom rozszerzony,kl. 3A, 3F„Zrozumieć tekst, zrozumieć człowieka”. Klasa 3
14. Przedmiot uzupełniający: fizyka medyczna-A.Blohea, J. Wąsowicz, P. Wokiej (nie)bezpieczne związki fizyki z medycyną cz.2 ZAMKOR
15. Przedmiot uzupełniający: historia i społeczeństwo Historia i społeczeństwo. Część 1,2,3,4,5  seria:”Odkrywamy świat na nowo”.
16. Etyka -Paweł Kołodziejski, Jakub Kapiszewski Etyka