Życzenia wielkanocne

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego i wiosennego nastroju

Wszelkiego dobra uczniom i ich rodzicom
życzy
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy II Liceum Ogólnokształcącego im.C.K.Norwida w Jeleniej