DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Loading

Last Updated on 7 września, 2022 by Roman Rozmysłowicz

Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze- 

 1. Wstęp

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły https://norwid.jgora.pl

 1. Daty publikacji i aktualizacji
 • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

 • Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
 1. Oświadczenie sporządzono: 2022.02.03
 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze dla strony https://norwid.jgora.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano

z dostępnego narzędzia do oceny strony:Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://norwid.jgora.pl spełnia wymagania w 93.3%.

Wyniki można zobaczyć pod tym adresem: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1d8cdb40-c9cd-4095-92eb-8b78140b5499

 1. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 2. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej
 3. Ułatwienia na stronie https://norwid.jgora.pl
 • możliwość zmiany wielkości liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
 • podkreślenie oraz podświetlenie linków
 • nawigacja klawiaturą
 1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 2. Rozpatrywanie uwag i wniosków:
 • E-mail: sekretariat@norwid.jgora.pl
 • Telefon: 75 75 516 71
 1. Informacje na temat procedury
 2. Każdy ma prawo:
 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 1. Żądanie musi zawierać:
 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
 2. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
 3. Skargi i odwołania
 4. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 •
 • Adres: ul. Gimnazjalna 2, 58-560 Jelenia Góra
 • E mail: sekretariat@norwid.jgora.pl
 • Telefon: 75 75 516 71
 1. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 • Dostępność architektoniczna
 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze częściowo spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 2. Do budynku głównego prowadzi 1 wejście od ulicy Gimnazjalnej 2.
 3. Parter budynku głównego częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
 5. W budynku nie ma windy i nie ma podjazdu dla wózków dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze – hol szkolny.
 6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
 7. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 10. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku głównego szkoły w każdej sprawie. 

 

Jeżeli to wszystko przeczytałeś (aś) pochwal się pisząc do nas. Nagroda oczekuje!

 

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0