HISTORIA II LO

Loading

Last Updated on 20 września, 2022 by Roman Rozmysłowicz

Po II wojnie światowej na nasze tereny wracali repatrianci (mieszkańcy wschodnich kresów Rzeczpospolitej) co powodowało konieczność otwierania nowych placówek, zwłaszcza szkoły.

We wrześniu 1945 roku otwarto Publiczną Szkołę Powszechną nr 1 w Cieplicach przy ulicy Rycerskiej (teraz Gimnazjalnej). Pierwszą kierowniczką była Maria Kudławiec-Borenstein. Szkoła była 6 klasowa, o 9 oddziałach i 169 uczniach. Jej pełna nazwa brzmiała: Publiczna Szkoła Powszechna stopnia III im. Św. Stanisława Kostki.

Pierwszy sztandar szkoła otrzymała 13 XI 1945 roku, a ufundował go Komitet Rodzicielski. Edukacja była utrudniona przez zróżnicowany poziom wiedzy i przepełnione klasy. Chociaż nauczyciele okazywali uczniom wiele zrozumienia trudno było wyrównać braki w nauce i wyprostować skrzywione wojną charaktery.

Szkoła średnia została dołączona do szkoły podstawowej w 1947/48 roku, a sama placówka została przemianowana na Szkołę Ogólnokształcącą Stopnia Podstawowego i Licealnego w Cieplicach Śląskich-Zdrój.

Nauka trwała 11 lat, 7 lat podstawowych i 4 licealne. By dostać się do szkoły należało przejść egzaminy wstępne selekcjonujące uczniów zdolnych i ambitnych, z perspektywami na studia wyższe. Wielu z nich dojeżdżało z okolicznych miast i wiosek przez co zdarzały się częste nieobecności i spóźnienia.

W 1947/48 roku z inicjatywy ówczesnej dyrektor Stanisławy Chwalińskiej szkole przydzielono budynek przy ulicy Cieplickiej, w którym znajdował się internat.

Z biegiem lat komunikacja objęła jednak wszystkie miejscowości z których dojeżdżali uczniowie i budynek został oddany w 1975 roku do dyspozycji Wydziału Oświaty w Jeleniej Górze.

Gdy w roku szkolnym 1966/67 powstała możliwość powiększenia liczby uczniów liceum, z powodu odejścia z budynku szkoły podstawowej, szkoła otrzymała nazwę Liceum Ogólnokształcące w Cieplicach Śląskich-Zdrój.

Liczba młodzieży uczęszczającej do placówki wciąż wzrastała dlatego też w latach 1955-1975

Urząd Miejski przekazywał szkole budynki po gruntownych remontach i przysposobieniu do jej potrzeb. Przyczynił się do tego ówczesny dyrektor Marian Sosnowski wraz z komitetem rodzicielskim i całą społecznością szkoły. Dobudowano też obiekt mieszczący 4 sale dydaktyczne wraz z zapleczem oraz sanitariaty.

W latach 80′,ze względu na ogólny kryzys ekonomiczny i społeczny, szkoła prowadziła politykę oszczędnościową, która nie pozwalała na przeprowadzanie modernizacji oraz zahamowała dopływ pomocy dydaktycznych do pracowni, co bardzo utrudniało jej funkcjonowanie. Mimo tego została otwarta Izba Pamięci szkoły, a w 1983 roku liceum otrzymało imię Cypriana Kamila Norwida.

W latach 90′ placówka dynamicznie się rozwijała dzięki wysiłkom organizatorskim dyrektor Jadwigi Dąbrowskiej oraz społeczności szkolnej – utworzono szereg nowych gabinetów zawierających nowoczesny sprzęt. Było to możliwe dzięki ofiarności rodziców, którzy zdawali sobie sprawę z ciągłego braku środków na modernizację oświaty i chcieli ułatwić edukację swoim dzieciom.

Od roku szkolnego 1984/85 liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Jeleniej Górze, który tworzy:

 • II LO w Jeleniej Górze im. C.K. Norwida
 • II LO dla Dorosłych w Jeleniej Górze

 

Budynek szkoły został wybudowany w 1913r. Termomodernizacja budynków szkoły została przeprowadzona w 2012r.

Szkoła posiada 2 wielofunkcyjne boiska ze sztuczną murawą od 2 lat w okresie zimowym na terenie szkoły montowane jest lodowisko.

Bezprzewodowy Internet dostępny dla wszystkich uczniów.

Gabinety wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne,  szkoła zapewnia opiekę pielęgniarską dla wszystkich uczniów,

Posiadamy klasy objęte patronatem :   Uniwersytetu Ekonomicznego ( zajęcia na uczelni, lekcje prowadzone przez wykładowców, uczestnictwo w konkursach, konferencjach, szkoleniach, seminariach).

Szkoła dysponuje pracowniami internetowymi, centrum multimedialnym, bogato wyposażonymi pracowniami, siłownią.

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
3
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Jeden komentarz

 • uczeń Włodzimierz Załęski klasy X wychowawca Barbara Pilch Krzyżanowska

  Byłem uczniem w klasie X w Szkole Ogólnokształcącej w Cieplicach Śląskich Zdrój.
  Wychowawczynią była pani Barbara Pilch- Krzyżanowska uczyła historii.
  Języka polskiego uczył mnie pan Edmud Radziewicz.
  Obecnie jestem na emeryturze i chciałbym przypomniec sobie innych nauczycieli w tej szkole.
  Mieszkałem w Internacie w budynku na skrzżowaniu ulic do Sobieszowa.
  Proszę uprzejmnie o odpowiedź. Pozdrawiam Włodzimierz Załęski były uczeń klasy X.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *