OPIS PROJEKTU

  • OPIS PROJEKTU ERASMUS+

    Loading

    Tematem trzeciego projektu europejskiego realizowanego w ZSO nr 2 w Jeleniej Górze są zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz podniesieniem świadomości ekologicznej młodych ludzi, którzy jutro będą decydować o przyszłości Ziemi.
    Nasza planeta cierpi! Musimy więc zacząć reagować i opracować „zielone strategie”, które będą stanowić odpowiedź na wyzwania związane z rozwojem i wynikającą z niego degradacją środowiska naturalnego.