• MIĘDZYSZKOLNY KONKURS KULTUROZNAWCZY O SZWAJCARII

  Loading

   20 kwietnia 2023 r. trzynaścioro uczniów z naszej szkoły odwiedziłowraz z panią Jolantą Schmidel i panią Magdaleną Zienkiewicz Karkonoską Akademię Nauk Stosowanych (KANS). Uczestniczyli on i w Międzyszkolnym Konkursie Kulturoznawczym o Szwajcarii – w języku niemieckim i o Kalifornii – w języku angielskim. Po części konkursowej uczestnicy wraz z nauczycielami wysłuchali ciekawego wykładu dr Krzysztofa K. – T. „Pomiędzy mitomanią, a kłamstwem: L. Tołstoj, J. Baldwin i E. Hemingway.” Po wykładzie odbył się piknik KANS, gdzie można było poznać uczelnię wyższą „od kuchni” (różnorodne kierunki studiów), porozmawiać ze studentami i wykładowcami oraz otrzymać poczęstunek.

  Na zakończenie odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników, rozdanie dyplomów i cennych nagród. Dwie uczennice naszego liceum stanęły na podium. W konkursie o Kalifornii 3. miejsce zajęła Emilia G. z kl. 3e, a  w konkursie o Szwajcarii również 3. miejsce zajęła Julia W. z kl. 4b. Nasze laureatki otrzymały bon do empiku w wysokości 300 zł oraz kurs językowy.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY i życzymy dalszych sukcesów!

   

   

 • NIESTABILNA MATURA

  Loading

  /za https://chetkowski.blog.polityka.pl/

  'Dwa miesiące przed rozpoczęciem egzaminu maturalnego na wniosek Ministerstwa Edukacji i Nauki zmieniono wymagania z języka polskiego. Z listy pytań jawnych, na podstawie których uczniowie powtarzają do matury, skreślono dzisiaj prawie połowę zadań.

  Pozostawione pytania oraz skreślone – na końcu pliku – można zobaczyć tutaj.

 • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

  Loading

  Deklaracja dostępności strony Internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 – II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze- 

  1. Wstęp

  Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.

  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły https://norwid.jgora.pl

  1. Daty publikacji i aktualizacji
  • Data publikacji strony internetowej: 2022-02-03
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-03

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa naszej placówki jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych

  • Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
  1. Oświadczenie sporządzono: 2022.02.03
  2. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze dla strony https://norwid.jgora.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano

  z dostępnego narzędzia do oceny strony:Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa https://norwid.jgora.pl spełnia wymagania w 93.3%.

  Wyniki można zobaczyć pod tym adresem: https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=1d8cdb40-c9cd-4095-92eb-8b78140b5499

  1. Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej
  3. Ułatwienia na stronie https://norwid.jgora.pl
  • możliwość zmiany wielkości liter na stronie (funkcja ctr+, ctrl-)
  • podkreślenie oraz podświetlenie linków
  • nawigacja klawiaturą
  1. Informacje zwrotne i dane kontaktowe
  2. Rozpatrywanie uwag i wniosków:
  • E-mail: sekretariat@norwid.jgora.pl
  • Telefon: 75 75 516 71
  1. Informacje na temat procedury
  2. Każdy ma prawo:
  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
   • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
  1. Żądanie musi zawierać:
  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
   • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
   • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  1. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
  2. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.
  3. Skargi i odwołania
  4. Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
  • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 •
  • Adres: ul. Gimnazjalna 2, 58-560 Jelenia Góra
  • E mail: sekretariat@norwid.jgora.pl
  • Telefon: 75 75 516 71
  1. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
  • Dostępność architektoniczna
  1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Jeleniej Górze częściowo spełnia wymagania Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  2. Do budynku głównego prowadzi 1 wejście od ulicy Gimnazjalnej 2.
  3. Parter budynku głównego częściowo jest dostępny jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
  4. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  5. W budynku nie ma windy i nie ma podjazdu dla wózków dla niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne jest pomieszczenie na parterze – hol szkolny.
  6. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.
  7. Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
  8. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  9. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  10. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku głównego szkoły w każdej sprawie. 

   

  Jeżeli to wszystko przeczytałeś (aś) pochwal się pisząc do nas. Nagroda oczekuje!