WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA – RODZIC

Loading

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo)

 

 1. Na stronie men.gov.pl , www.gov.pl/web/gis dostępne są komunikaty.
 2. Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Jeleniej Górze– kontakt:
 • 75 643 5560 do godz. 15.00,
 • alarmowy po godz. 15.00 693 367 922.
 1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkolwiek objawów chorobowych.
 2. Nie można puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu
  (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 6. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia zostanie on odizolowany w gabinecie pielęgniarki i oczekuje na przybycie rodziców.
 7. Rodzice zostaną niezwłocznie powiadomieni telefonicznie o tym fakcie. Rodzic ma obowiązek odebrania telefonu ze szkoły (nr telefonu 75 75 516 71 lub 699 970 959) lub oddzwonienia oraz odebrania dziecka do godziny po odebraniu telefonu od pracownika szkoły.
 8. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 9. Rodzice wchodząc na teren szkoły mają obowiązek stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 10. Na teren szkoły mogą wejść tylko rodzice bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 11. Zebrania z rodzicami i konsultacje odbywają się online przy pomocy aplikacji ZOOM.
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *