REKRUTACJA 2022

Loading

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2022/2023


KANDYDACI REJESTRUJĄ SIĘ NA STRONIE: https://dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat/app/


 SKŁADANIE WNIOSKÓW

16 maja 2022r.

20 czerwca 2022r.


SKŁADANIE  (KOPII) ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY ORAZ (KOPII) ZAŚWIADCZENIA O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASITY

od 24 czerwca 2022r.

do 13 lipca 2022r.


ZMIANA PREFERENCJI

od 24 czerwca 2022r.

do 13 lipca 2022r.


OGŁOSZENIE LIST ZAKWALIFIKOWANYCH

21 lipca 2022r.


POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA POPRZEZ ZŁOŻENIE ORYGINAŁÓW DOKUMENTÓW

22 – 29 lipca 2022r.


OGŁOSZENIE LIST PRZYJĘTYCH

01 sierpnia 2022r.


KLASA HUMANISTYCZNO – DZIENNIKARSKA

 • przedmioty rozszerzone :j. polski, historia, WOS, przedmiot uzupełniający- warsztaty dziennikarskie
 • dla myślących o studiowaniu: pedagogiki, kulturoznawstwa, filologii, w szkole filmowej lub teatralnej, dziennikarstwa, aktorstwa

 

 

KLASA BIOLOGICZNO – CHEMICZNA                                    

 • przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, przedmioty uzupełniające: laboratorium chemiczne, fizyka medyczna, elementy matematyki wyższej
 • dla myślących o studiowaniu: medycyny, stomatologii, farmacji, analityki medycznej, ratownictwa medycznego, biologii, chemii, weterynarii, technologii żywienia, dietetyki

 

 

KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

 • przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, przedmioty uzupełniające:

analiza matematyczna i algebra wyższa dla inżynierów, język angielski dla inżynierów

 • dla myślących o studiowaniu: matematyki stosowanej, automatyki, robotyki, architektury, budownictwa, fizyki, astronomii

 

KLASA JĘZYKOWO-MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

 • przedmioty rozszerzone: język obcy, matematyka, geografia, przedmioty uzupełniające: język angielski w biznesie, geografia w praktyce
 • dla myślących o studiowaniu: logistyki, bezpieczeństwa wewnętrznego, geologii, zarządzania, prawo, turystyki, geodezji, architektury krajobrazu, handel zagraniczny, archeologii, prawa, historii sztuki, zarządzania, architektury

 

 

KLASA JĘZYKOWO-BIOLOGICZNO-MATEMATYCZNA

 • przedmioty rozszerzone: język obcy, biologia, matematyka, przedmiot uzupełniający: biologia medyczna

myślących o studiowaniu: psychologii, prawa, administracji, wybranych kierunków przyrodniczych, biotechnologii, biologii, chemii, inżynierii środowiska, inżynierii biomedycznej, ekologii

 

 


Dołącz do najlepszych!

Większość naszych absolwentów kształci się na renomowanych uczelniach w Polsce i za granicą

 

Nic się nie bój!

Jeśli Twoje plany związane z kierunkiem Twoich studiów uległyby zmianie, zawsze

możesz zmienić profil klasy do końca trwania pierwszej klasy.

Pamiętaj, dasz sobie radę!

Dołożymy wszelkich starań, aby czas spędzony w naszym „Norwidzie” był wspaniałym przeżyciem, pełnym wiedzy i życzliwości ze strony doświadczonej i profesjonalnej kadry pedagogów

Z nami EGZAMIN  MATURALNY to czysta formalność

100 procentowa (!!!) zdawalność egzaminu maturalnego z każdego przedmiotu i na każdym poziomie i wysoki wskaźnik EWD– gwarantuje dostanie się na upragnioną uczelnię wyższą i studiowanie wymarzonego kierunku

Z nami nie ma czasu na nudę!

Szkoła oferuje w każdej klasie nauczanie dodatkowych przedmiotów uzupełniających nieposiadających podstawy programowej. Wybór przedmiotów uzupełniających wynika ze specyfiki kształcenia w zakresie rozszerzonym i służy jego uzupełnieniu i wzbogaceniu.

Przykładowe przedmioty uzupełniające:

 • laboratorium chemiczne
 • fizyka medyczna
 • język angielski w biznesie
 • biologia medyczna
 • elementy matematyki wyższej
 • warsztaty dziennikarskie
 • analiza matematyczna i algebra wyższa dla inżynierów
 • język angielski dla inżynierów
 • geografia w praktyce

Dodatkowo oferujemy następujące formy twórczego organizowania czasu:

 • wspieranie uczniów zdolnych
 • prowadzenie zajęć fakultatywnych dla uczniów klas czwartych
 • koła zainteresowań z poszczególnych przedmiotów
 • zajęcia sportowe (SKS) – basen, narty, rowery,
 • wycieczki (krajowe i zagraniczne)
 • realizowanie projektu wymiany młodzieży ERASMUS+
 • noce filmowe
 • Slamy
 • Norwidowski salon gier
 • współpraca z instytucjami kultury (np. muzeum, kino, teatr)
 • zajęcia psychologiczne
 • konkursy wewnątrzszkolne
 • współpraca z uczelniami wyższymi
 • klasy pod patronatem wyż
 • warsztaty, wykłady, wystawy, koncerty z udziałem uczniów
 • redagowanie gazetki szkolnej
 • prowadzenie radiowęzła szkolnego

i wiele innych.

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTYCH DRZWI

27 MAJA 2022r. w godzinach: 1000 — 1400

 

 

 

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *