DRZWI OTWARTE 2024

Loading

W tym roku tuż przed rekrutacją na kolejny rok akademicki poszczególne wydziały i instytuty Uniwersytetu Wrocławskiego będą organizować DRZWI OTWARTE. Będzie to szereg wydarzeń, podczas których kandydaci i kandydatki na studia na naszym Uniwersytecie będą mieli okazję zapoznać się z kierunkami studiów, kołami naukowymi, zobaczyć budynki wydziału czy instytutu, posłuchać interesujących wykładów popularnonaukowych, poznać swoich przyszłych wykładowców i wykładowczynie, porozmawiać ze studentami i studentkami konkretnych kierunków i oczywiście dowiedzieć się wszystkiego o procedurze rekrutacji na studia.

INSTYTUT FILOLOGII ANGIELSKIEJ

27 kwietnia 2024 r., godz. 10.00, online
W programie m.in.: Wykład pt. „Perception of Accented Speech in L2 English and L3 Norwegan” wygłosi dr Krzysztof Hwaszcz
Link do zapisów pojawi się na początku kwietnia na fb Instytutu Filologii Angielskiej.

WYDZIAŁ PRAWA, ADMINISTRACJI I EKONOMII

21 kwietnia 2024 r.

21 kwietnia 2024 roku na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii odbędą się Drzwi Otwarte oraz Gra Wydziałowa. To doskonała okazja dla przyszłych studentów do zapoznania się z ofertą dydaktyczną Wydziału oraz zasadami rekrutacji. W programie tegorocznej edycji przewidziano również spotkanie z władzami Wydziału oraz studentami, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące studiów na WPAE.

INSTYTUT PSYCHOLOGII

23 marca 2024 r., godz. 9.30
Instytut Psychologii przy ulicy Dawida

Harmonogram:
Wykłady (Aula, II piętro)

9.30 – 9.45 dr Joanna Piskorz – rozpoczęcie
10.00 – 10.45 dr Kamila Madeja – Bień „Psychologia we współczesnym w świecie. Obszary naszych zainteresowań”
11.00 – 11.45 dr Joanna Krawczyk „Wyzwania i trudy wczesnej dorosłości – aspekt psychologiczny”
12.00 – 12.45 dr hab. Michał Białek, prof. UWr „Czemu wszyscy chcą dobrze, a się nie zgadzają? Psychologia moralności”
13.00 – 13.45 dr hab. Jerzy Luty, prof. UWr „Inteligencja makiaweliczna, czyli dlaczego jesteśmy uczuleni na oszukiwanie”
14.00 – 14.30 dr Joanna Piskorz, mgr Filip Pech – informacje o rekrutacji; zakończenie

WYDZIAŁ MATEMATYKI I INFORMATYKI
 
13 kwietnia 2024 r., godz. 10.00
 
O godzinie 11:00 zapraszamy do Audytorium im. Hugona Steinhausa (czyli do sali HS) na ogólnowydziałowy wykład inauguracyjny pt. „Matematyczne konsekwencje rzucania lassem i inne historie, czyli o korzyściach z myślenia abstrakcyjnego”, który wygłosi dr hab. Anna Wysoczańska-Kula. Oto krótkie streszczenie tego wykładu:
 
Czy wiecie, że matematyk wcale nie musi sprawnie liczyć? Może mylić się nawet przy dodawaniu 56 do 48 🙂 Matematyk to osoba, która dostrzega wzorce i schematy; która widzi, że można opisać wspólnym językiem sytuacje, na pierwszy rzut oka niemające ze sobą nic wspólnego. Czy coś łączy zegar i kwadrat? Czy tasowanie kart pomaga rozwiązywać równania? Jakie są matematyczne konsekwencje rzucania lassem? Jak się umówić na randkę tak, aby rodzice tego nie podsłuchali? O tym wszystkich opowiem podczas mojego wykładu.
 
Po wykładzie osoby zainteresowane informatyką pójdą do Instytutu Informatyki, a osoby zainteresowane matematyką zostaną w sali HS.
 
Program wykładów w Instytucie Matematycznym:
12:00 Andrzej Raczyński, prezentacja kierunku matematyka
12:20 Klaudia Balcer, „Matematyk w IT”
13:05 Jakub Gogolok, „Chaos is a ladder”
13:40 Atrakcje przygotowane przez studentów.
 
Program wykładów w Instytucie Informatyki:
Znajdzie się tutaj:
https://ii.uni.wroc.pl/dla-studenta/drzwi-otwarte
https://fb.me/e/4gqXUGYtK
 
WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
 
12 kwietnia 2024 r.
 
W programie ramowym m.in.:
 
10.00 – 12.00: wykłady, warsztaty, debaty, w tym m.in.:
 
• Co wie o Tobie Mr Google?
 
• Chiny przejmują Narody Zjednoczone – symulacje obrad ONZ
 
• Jak filozofia walczy z kryzysem ekologicznym?
 
• Zarządzanie projektami społecznymi od kuchni
 
• Sztuczna inteligencja a Unia Europejska.
 
12.00 – 12.30: spacer do kampusie WNS, speaking club w bibliotece WNS
 
Ponadto, w trakcie Drzwi Otwartych, nasi goście będą mieli okazję zapoznać się z:
 
– ofertą studiów,
 
– możliwościami międzynarodowej aktywności studenckiej,
 
– propozycjami włączenia się w działalność studenckich kół naukowych.
 
Będzie to również sposobność porozmawiania z naszymi studentami i wykładowcami. Już dziś zapraszamy wszystkich na nasze stoiska prezentujące kierunki studiów i wydziałowe koła naukowe!
 
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie chęci udziału w wydarzeniu na adres: katarzyna.kvapilikova@uwr.edu.pl, w terminie do 10 kwietnia (środa). Pozwoli nam to dopasować program szczegółowy do przewidywanej liczby uczestników.
 
WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII, WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I ŚRODOWISKA
 
12 kwietnia 2024 r.
Kampus przy pl. Maxa Borna we Wrocławiu
HARMONOGRAM WYDARZENIA
 
czas: 12 kwietnia 2024 r. (piątek)
miejsce: sala nr 60 im. Rzewuskiego, pl. Maxa Borna 9
 
GODZINA 11:00 – Powitanie uczestników przez dziekanów
GODZINA 11:10 – Wykład prezentujący Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
GODZINA 11:30 – Wykład prezentujący Wydział Fizyki i Astronomii
GODZINY 12:00-14:00 – Gra terenowa z nagrodami
 
Punkty informacyjne o studiach: sale 119 i 220
Więcej informacji
 
INSTYTUT FILOLOGII POLSKIEJ
 
22 kwietnia 2024 r.
IFP UWr, pl. Nankiera 15b; 50-140 Wrocław, sala 125 (I piętro)
 
Przebieg:
10.00-11.00 – spotkanie z dyrekcją IFP UWr, podczas którego zostaną przedstawione dwa kierunki studiów: filologia polska oraz kultura i praktyka tekstu;
11.00-11.30 – wykład mgra Jana Krzywdzińskiego Między strategią językową a idiolektem – znaczenie języka osobniczego we współczesnych badaniach językoznawczych;11.35-12.05 – wykład dr Kamili Kowalczyk Humanistyczne pożytki z baśni – czy w XXI wieku warto badać baśnie?
12.10-12.45 – wykład dra Milana Lesiaka Po co komu luksus sztuki? Przecież najeść się tym nie da…”.
 
WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII
 
25 maja 2024 r.
więcej informacji wkrótce
 
INSTYTUT PEDAGOGIKI
 
Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna – jednolite, 5-letnie studia magisterskie, stacjonarne/niestacjonarne
 
Organizatorzy:
Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej Instytutu Pedagogiki oraz Studenckie Koło Naukowe „Zielone Wzgórze”.
 
Termin: 13 kwietnia 2024 (sobota),  godziny: 12.00 -17.00
Miejsce: Aula Instytutu Pedagogiki (II piętro), holl przy strefie InteGRAcji (II piętro), sala nr 60.
 
W programie, między innymi:
– prezentacja kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz sekcji Q&A
– wykłady i warsztaty prowadzone przez nauczycieli akademickich kierunku PPiW;
– quizy, gry planszowe i gra terenowa
– poczęstunek i rozmowy ze studentami kierunku PPiW i członkami SKN „Zielone Wzgórze”.
 
INSTYTUT ARCHEOLOGII
 
6 kwietnia 2024 r. w godzinach 11.00-13.00
Siedziba Instytutu Archeologii UWr, ul. Szewska 48 we Wrocławiu, II piętro, sala 202
 
Program:
Prelekcja: „Czego można się nauczyć studiując archeologię?” oraz „Afryka, Azja, Ameryka Południowa – badania Instytutu Archeologii UWr poza Europą”.
Opowiemy o studiach w Instytucie, prowadzonych pracach wykopaliskowych i analizach specjalistycznych, aktywnościach, jakie można realizować w ramach Koła Naukowego. Będzie możliwość oglądnięcia na żywo i z bliska oryginalnych zabytków archeologicznych ze zbiorów Instytutu.
 
Dodatkowo prezentacje i warsztaty prowadzone przez naszych studentów i kadrę. Między innymi:
Nowoczesne techniki dokumentacji zabytków i obiektów archeologicznych – skanowanie i digitalizacja.
Kości zwierzęce w archeologii – co daje nam ich analiza?
Elementy uzbrojenia w dawnych czasach – na przykładzie oryginalnych zabytków.
Jak dawniej wytwarzano naczynia ceramiczne?
Prace wykopaliskowe na różnych rodzajach stanowisk archeologicznych.”
 
Instytut Historyczny
„Piątek z historią”
5 kwietnia 2024 r.
Audytorium Instytutu Historycznego ul. Szewska 49, Wrocław
 
Program:
9.00-9.30 powitanie uczestników przed dyrekcję oraz prezentacja kierunków i specjalności w IH UWR
9.30-10.30 wykład prof. Andrzeja Wypustka „Gender i LGBTQ+ w świecie grecko-rzymskim”
10.30-10.45 przerwa
wykład prof. Stanisława Rosika „Trzygław i Bóg Niemców w nadodrzańskiej metropolii Pomorzan – walka o „rząd dusz” w dobie misji św. Ottona z Bambergu nad Bałtykiem (lata 20. XII wieku.)
11.45-12.00 przerwa
12.00-13.00 wykład prof. Jakuba Tyszkiewicza. Wielkie Dni Wrocławia. Wystawa Ziem Odzyskanych 1948 r.
 
Wydarzenia towarzyszące
9.00-13.00
Prezentacja aktywności Kół Naukowych studentów IH UWR
Rezerwacja miejsc: malgorzata.kotnica-palka@uwr.edu.pl, dagmara.adamska@uwr.edu.pl
 
Instytut Historii Sztuki
 
6 kwietnia 2024 r.
Instytut Historii Sztuki, ul. Szewska 36, 50-139 Wrocław
 
Program:
12.00 – 12.15 – przywitanie uczestników przez Dyrektora IHSz, dr hab. prof. UWr Romualda Kaczmarka (dziedziniec)
12.15 – 13.30 – oprowadzanie po budynku Instytutu:
– biblioteka (mgr Adam Szeląg)
– sala -1: strefa relaksu dla studentów (dyrektor IHSz)
– pracownia komputerowa (dr Agnieszka Seidel-Grzesińska)
– sale wykładowe (dr Agnieszka Patała)
13.30 – 14.00 – sala 309: spotkanie z członkiniami Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki
 
Instytut Kulturoznawstwa
13 czerwca 2024 r.
ul. Szewska 50/51 (biblioteka, patio, sale dydaktyczne)
 
Plan wydarzenia:
15:30-16:00 – spotkanie z Dyrekcją Instytutu w Bibliotece Instytutu Kulturoznawstwa (ul. Szewska 50/51, oficyna, 1 piętro)
16:00-19:00 – „Kulturnatywa’24” czyli coroczne święto wrocławskich kulturoznawców, które obchodzimy organizując w salach dydaktycznych Instytutu Kulturoznawstwa wystawy projektów studenckich, ale także wykorzystując patio na performanse, rozmowy z naszymi wybitnymi absolwentami, slamy poetyckie, konkursy wiedzy o filmie czy sety DJ-ów (szczegółowy program dostępny będzie w czerwcu na stronie domowej Instytutu Kulturoznawstwa https://kulturoznawstwo.uni.wroc.pl/ oraz na Facebooku: Kulturoznawstwo wrocławskie, https://www.facebook.com/Kulturoznawstwo.UWr
 
Instytut Muzykologii
 
24 czerwca 2024 r.
ul. Szewska 36, w siedzibie Instytutu Muzykologii
 
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
 
informacje zostaną podane w późniejszym terminie
 
Interdyscyplinarne Studia Europejskie/Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta
 
22.05.2024 r., godzina 11:00-12:30
Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im W. Brandta UWr, ul. Strażnicza 1-3 we Wrocławiu
 
Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
 
10-11 kwietnia 2024 r.
 
𝐒𝐞𝐫𝐝𝐞𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐧𝐚 𝐃𝐍𝐈 𝐎𝐓𝐖𝐀𝐑𝐓𝐄 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 𝐃𝐳𝐢𝐞𝐧𝐧𝐢𝐤𝐚𝐫𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐢 𝐊𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐤𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐒𝐩𝐨ł𝐞𝐜𝐳𝐧𝐞𝐣 𝐧𝐚 𝐔𝐧𝐢𝐰𝐞𝐫𝐬𝐲𝐭𝐞𝐜𝐢𝐞 𝐖𝐫𝐨𝐜ł𝐚𝐰𝐬𝐤𝐢𝐦!
 
Już 𝟏𝟎-𝟏𝟏 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 zapraszamy na Dni Otwarte wszystkich zainteresowanych studiami licencjackimi i magisterskimi na kierunkach takich jak: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Komunikacja wizerunkowa, a także prowadzonych w języku angielskim Communication Management i Journalism and Social Communication.
 
Szczegóły w wydarzeniu na Facebooku: https://www.facebook.com/events/417250037445646
 
Co dla Was przygotowaliśmy?
 
Zadbaliśmy o to, by każdy miał szansę wziąć udział w wydarzeniu, zatem 𝟏𝟎. 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 𝐰𝐢𝐝𝐳𝐢𝐦𝐲 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐨𝐧𝐥𝐢𝐧𝐞 
 
 15:30-16:15 – dr Paweł Pawiński opowie Wam o tym, jak działają marki i co dobrego możemy z tą wiedzą (z)robić
 
16:30-17:15 – mgr Filip Mecner wyjaśni, od czego zacząć budować markę osobistą
 
17:30-18:15 – dr Jędrzej Morawiecki nauczy Was, jak wygląda pisanie reportażu w praktyce
 
W czasie przerw zapraszamy na Q&A ze studentami, podczas którego będziecie mogli zapytać, o co tylko chcecie.
 
𝟏𝟏. 𝐤𝐰𝐢𝐞𝐭𝐧𝐢𝐚 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚𝐦𝐲 𝐝𝐨 𝐧𝐚𝐬𝐳𝐞𝐠𝐨 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐲𝐭𝐮𝐭𝐮 – ul. Joliot Curie 15
 
O 12:00 przywitamy Was w sali Wielkiej Zachodniej
 
 Między 12:30, a 13:30 czekać na Was będą:
– Mgr Zofia Nauka, która poprowadzi warsztat o pracy zespołowej w procesie kreatywnym
– Przemek Jankowski z Komunikacji wizerunkowej, który poprowadzi interaktywny warsztat i dyskusję o studiach w IDiKS i możliwościach z nimi związanymi
– Fabian Zaraś i Wiktoria Tatarczyk z Komunikacji wizerunkowej, którzy odpowiedzą na wszystkie Wasze pytania podczas Q&A w sali Wielkiej Zachodniej.
 
Od 13:30 do 14:30 również macie do wyboru 3 różne spotkania:
– z mgr Kają Wójcik i mgr. Bartłomiejem Wiejakiem porozmawiacie o kreatywności na warsztacie “Kreatywność w ryzach  – myślenie jako proces”
– z dr Małgorzatą Kolankowską, która opowie o prowadzeniu wywiadu podczas warsztatu „Matrioszka. O sztuce otwierania człowieka”
– z Fabianem Zarasiem z Komunikacji wizerunkowej, który opowie Wam co nieco o branży kreatywnej oraz o tym, jakie perspektywy na nas czekają po studiach.
 
Między 14:00 a 15:00 znajdziecie w Instytucie specjalne stanowiska Q&A, przy których każdy będzie mógł uzyskać odpowiedzi na swoje pytania
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Instytut Nauk o Informacji i Mediach
 
24 maja 2024 r.
Program:
– prezentacja kierunków: Publikowanie cyfrowe oraz Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
– „Harry Potter i Percy Jackson w przestrzeni medialnej” – rozmawiają Milena Osowska i Angelika Woźniak.
– spotkanie ze studentami I roku
– spotkanie z absolwentami
 
Instytut Filologii Germańskiej
 
 
Serdecznie zapraszamy na Drzwi Otwarte w Instytucie Filologii Germańskiej, które odbędą się 13 kwietnia 2024 roku (sobota) o godz. 10.00 w IFG UWr (sala 26) oraz online w aplikacji MS Teams (formularz rejestracyjny znajduje się na stronie IFG UWr: www.ifg.uni.wroc.pl → inicjatywy edukacyjne→drzwi otwarte).
 
PROGRAM
 
10.00 – 10.15 Powitanie gości oraz prezentacja Instytutu Filologii Germańskiej – dyrektor IFG UWr prof. dr hab. Tomasz Małyszek.
10.15 – 10.30 Przedstawienie oferty dydaktycznej Instytutu Filologii Germańskiej – zastępca dyrektora ds. dydaktycznych dr Łukasz Bieniasz.
10.30 – 10.45 Przedstawienie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne – zastępca dyrektora IFG UWr ds. ogólnych prof. dr hab. Urszula Bonter.
10.45 – 11.00: Prezentacja działających w IFG UWr kół naukowych – dr Mariusz Dzieweczyński.
11.00 – 11.30: Wykład pt. „Made in Germany – dlaczego warto poznawać Niemcy, dlaczego warto znać język niemiecki” – dr Rafał Biskup.
11.30 – 12.00: Czas na pytania oraz rozmowy z pracownikami Instytutu Filologii Germańskiej UWr.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
 
Kontakt:                                                                               Kontakt ws. rejestracji:
 
dr Magdalena Białek                                                           dr Adam Gołębiowski
 
magdalena.bialek@uwr.edu.pl                                            adam.golebiowski@uwr.edu.pl
 
 
Wydział Chemii
 
20 kwietnia 2024 r.
W ramach wydarzenia na pewno będzie wykład naukowo-popularny, zwiedzanie Wydziału oraz zajęcia teoretyczne i laboratoryjne dla maturzystów zdających egzamin maturalny z chemii.
 
Program wkrótce.
 
Katedra Filologii Niderlandzkiej
 
Drzwi Otwarte na Niderlandystyce zostały zaplanowane na 27 kwietnia, godz. 13.00, w aplikacji MS Teams.
 
Program
 
Część Pierwsza:
 
Powitanie, prezentacja Katedry – dr hab. Irena Barbara Kalla, prof UWr
 
Przedstawienie programu studiów – dr hab. Agata Kowalska-Szubert, prof. UWr.
 
Przedstawienie programów międzynarodowych Katedry i możliwości wyjazdów zagranicznych w trakcie studiów – dr Małgorzata Dowlaszewicz
 
Zasady rekrutacji – doc. dr hab. Bolesław Rajman
 
Działalność Ośrodka Kultury Niderlandzkiej – dr hab. Bożena Czarnecka
 
Działalność Koła Naukowego Studentów Niderlandystyki – Zarząd Koła Naukowego
 
Część Druga:
 
Druga część Drzwi Otwartych to okazja do spotkania sam na sam ze studentami niderlandystyki, już bez udziału pracowników Katedry.
 
Serdecznie zapraszamy!
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *