ELIMINACJE SZKOLNE DO XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU KRASOMÓWCZEGO IM. WOJCIECHA KORFANTEGO

Loading

CEL KONKURSU

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego jest przedsięwzięciem edukacyjnym motywującym do pielęgnowania pięknej polszczyzny, kształcącym wysoką sprawność językową, skłaniającym do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowującym do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Uczestnikami mogą być uczniowie wszystkich klas II LO.
  2. Zadaniem uczestników jest wygłoszenie 5-minutowego przemówienia nawiązującego do hasła przewodniego konkursu: „PRZYSZŁOŚCI NIE NALEŻY SIĘ BAĆ. DO PRZYSZŁOŚCI NALEŻY SIĘ PRZYGOTOWAĆ”.

PRZEBIEG KONKURSU

  1. Oceny wystąpień uczestników dokonuje profesjonalne jury.
  2. Ocenie podlega wartość merytoryczna przemówienia, w tym samodzielność sądów mówcy, język, styl, kompozycja mowy oraz sposób przekazu.
  3. Mowa powinna być wygłoszona z pamięci. Dopuszczalne jest korzystanie z pisemnej wersji mowy.
  4. Czas przemówienia nie może przekroczyć 5 minut. Za przekroczenie czasu przemówienia jury obniży punktację a dodatkowo w przypadku przekroczenia czasu powyżej 1 minuty jury będzie miało prawo odebrać głos i przerwać przemówienie.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE

  1. Zgłoszenia do etapu szkolnego do 9 lutego 2024r. do nauczyciela języka polskiego.
  2. Eliminacje szkolne- 02.2024r. , godz. 9:45– biblioteka szkolna
  3. 2 zwycięzców eliminacji szkolnych weźmie udział w eliminacjach lokalnych, które odbędą się 15 lutego 2024r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze.

Przewidziane atrakcyjne nagrody.

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *